Management van ooien en lammerenproductie: toekomstige kostenuitdagingen aanpakken

De BestWool BestLamb conferentie die deze week plaatsvond in Ballarat, Australië, vestigde de aandacht op de steeds grotere uitdagingen waarmee lamsvleesproducenten worden geconfronteerd als gevolg van de moeilijke seizoensomstandigheden. Een belangrijk punt dat naar voren kwam, was de toenemende druk op verwerkingsbedrijven om producenten voldoende compensatie te bieden voor lammeren die buiten het seizoen worden geslacht, vooral omdat de kosten blijven stijgen.

Financiële druk in de lamsvleesproductie

Matthew Crawford, een bekende producent van eersteklas lammeren uit Dunkeld, besprak de veranderende markttrends. Hij merkte op dat er de afgelopen tien jaar een opvallende verschuiving heeft plaatsgevonden in de specificaties van de lamsvleesmarkt.

Het voorkeursgewicht, dat vroeger 18 kilogram was, is nu gestegen naar 22 kilogram. Deze aanpassing heeft producenten voor grote uitdagingen gesteld, vooral tijdens minder gunstige groeiseizoenen.

Crawford benadrukte de financiële uitdagingen die gepaard gaan met het naleven van deze nieuwe vereisten buiten het typische groeiseizoen in het voorjaar. Hij wees erop dat wanneer lammeren vroeger geboren worden of langer gehouden worden om het streefgewicht te bereiken, de kosten aanzienlijk stijgen. Dit roept de vraag op of de hogere kosten worden gecompenseerd door de marktopbrengsten.

In antwoord op de bezorgdheid van Crawford benadrukte John Francis, directeur van Agrista, het belang van zorgvuldige budgettering en het begrijpen van de economische gevolgen van het bereiken van hogere lammerengewichten. Terwijl de verwerkers de gewichtsspecificaties hebben verhoogd, wees John erop dat de prijzen niet navenant zijn gestegen, waardoor veel producenten verkopen tegen prijzen die onder hun productiekosten liggen.

Francis moedigde producenten aan om zowel de kosten als de productiedoelen grondig te evalueren, en benadrukte het belang van het verbeteren van de huidige activiteiten voordat er op andere ondernemingen wordt overgeschakeld. Hij merkte op dat de winstgevendheid steeds krapper wordt, vooral door het huidige klimaat en de voerkosten, waardoor strategische planning essentieel is voor duurzaam succes op de lange termijn.

Te midden van deze uitdagingen adviseerde Francis producenten om hun communicatie met verwerkers over hun financiële behoeften en productieomstandigheden te verbeteren. Hij raadde aan dat producenten, door duidelijkere prijssignalen te geven, de verwerkers zouden kunnen beïnvloeden om hun prijsstrategieën te heroverwegen, wat zou kunnen leiden tot hogere opbrengsten voor lammeren die tijdens dalseizoenen geproduceerd worden.

Vooruitkijkend merkte Crawford op dat producenten misschien aarzelen om extra kosten te maken, tenzij er duidelijke financiële voordelen zijn. Hij drong er bij de verwerkers op aan om te overwegen of ze bereid zijn om meer te betalen voor zwaardere lammeren die buiten het seizoen geproduceerd worden. Dit benadrukt de kloof tussen de huidige marktprijzen en de productiekosten waarmee producenten te maken hebben.

Plaats een reactie